Balda Sp. z o.o.

Strzyżewo 171
Zbąszyń 64-360
e-mail: info@balda.pl
e-mail sklep: justyna.kaczmarek@balda.pl
Tel. +48 68 3847 367
Fax. +48 68 3869 691
NIP 788-17-57-349
REGON 639533612
KRS 0000090109
Kapitał zakładowy 1 362 000 PLN


Informacja o przejęciu spółki KALIDA


Szanowni Państwo, w dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORDO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
W związku z powyższym, chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, oraz o zasadach, na jakich to się odbywa po dniu 25 maja 2018 roku.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Balda Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżewie, Strzyżewo 171, 64-360 Zbąszyń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000090109, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 788-17-57-349, REGON: 639533612, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.362.000,00 zł.
  2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  3. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, dostawcy usług doradczych, księgowych, kancelarii prawnych.
  4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu. W powyższej sprawie proszę o kontakt wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@balda.pl
  5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych